Kontakta mig


Kristina Tiberg

"Om du ger en man en fisk, så blir han mätt för dagen.
Lär du honom att fiska blir han mätt för livet."

- Kinesiskt ordspråk men också en metafor för mitt arbeteUnder 17 år har jag arbetat som egenföretagare. Merparten av uppdragen är som samtalspartner/coach till företagare, ledare och personal. Jag utbildar också i klassisk meditation. Håller även dialogmöten och andra utvecklande insatser.

Under 1990- talet arbetade jag som chef och ledare samt som internkonsult med grupputveckling, chefsbytesmöten, samtalspartner till chefer samt ledarskapsutveckling. Jag medverkade även i utveckling av program för etik i ledarskapet.

Under 1980-talet fördjupade jag min ekonomiutbildning och arbetade med ekonomifrågor. Utvecklade min organisations- och improvisationsförmåga genom att bilda familj. Maken och jag fick två barn i början av detta årtionde.

Under 70-talet avslutade jag min grundutbildning. Prövade olika arbeten. Gifte mig och vi skaffade hus.

I mitten av 90-talet i samband med att livet var ansträngt insåg jag att jag behövde ”något” för att klara av de krav som jag upplevde i mitt liv. Jag vill må bättre och bli mer närvarande för familj och arbetskamrater. Jag kallade det att - vara här och nu - i stället för att fundera på det som varit eller oroa mig för det som skulle komma. Jag bestämde mig för att utforska vad ”något” kunde vara och fann meditationen. Kunskapen och att använda metoden förändrade mitt liv. Det innehåller mer glädje, närvaro, höjer min förmåga att se möjligheter i olika situationer och är en stötdämpare när livet är tufft. Med andra ord mina prestationer och min livskvalité är bättre.

Min erfarenhet är basen i verksamheten tillsammans med traditionell utbildning.
Utbildning enligt ICF standard för coacher genomförde jag under våren 2006.

År 1999-2000 genomgick jag min grundutbildning som meditationslärare. En certifierade utbildning hos Chopra center, i San Diego. Grundaren av Chopra center heter Deepak Chopra och är läkare och en av vår tids främsta förespråkare för en ny människosyn som omfattar både kropp och själ. Fortbildning har skett vid ett flertal tillfällen.

I bagaget har jag också en ekonomutbildning, studier av beteendevetenskap och socialpsykologi samt en ledarskaps- och konsultutbildning.

Mina kunder idag finns både inom offentlig sektor och privata företag.

© Kristina Tiberg