Kontakta mig


Kommunikation

"Förmågan att idag tänka och handla annorlunda än igår, skiljer den vise från den envise."

- John SteinbeckKommunikation - kan jämställas med relation både till sig själv och andra.

Detta erbjuder jag

  1. Enskilda samtal - jag är din samtalspartner/coach. Det främjar egen utveckling, skapar möjligheter och motivation att åstadkomma resultat.

  2. Dialogmöten – utveckling i grupp. Metoden innehåller en specifik struktur. Den ger stora möjligheter till effektivare möten, öppnare och tydligare kommunikation samt utveckling av det personliga ledarskapet.

  3. Hur får jag fram mitt budskap? – Utbildning där fokus sätts på kommunikationen i samspelet med andra människor. Det kan vara t ex utbildning i utvecklingssamtal, metoder för konflikthantering, grupputveckling eller chefsbytesmöte.Jag erbjuder min goda förmåga att lyssna, ställa kraftfulla frågor. Jag erbjuder även mina erfarenheter från arbetslivet och livet i övrigt. Allt för att bidra till helheten i situationen.© Kristina Tiberg