Kontakta mig


Utdrag från några referenser"Kristina Tiberg har haft uppdrag hos oss både på individ- och gruppnivå. Hennes coachningsuppdrag har haft fokus på personlig utveckling, kommunikation och förmågan att sätta gränser. Feedbacken från deltagarna är att man har hittat sin egen kraft för positiv förändring och balans genom den individuella coachningen. Kristina har även hjälpt oss med meditationskurser på vårt internationella ledarskapsprogram. Deltagarna fick ta del av tre olika metoder och vilka fördelar som finns. Vårt samarbete med Kristina har fungerat mycket bra och jag kan varmt rekommendera henne för liknade uppdrag."

Lena Entrell, HR manager Metsä Tissue


"Det är nu ett år sedan jag gick på din meditationskurs och fick lära mej detta fantastiska redskap. Jag upplever att de steg jag nu tagit mycket beror på meditationen. Att jag lärde mig meditera ledde till att jag fick insikt i vad jag ville och gav mej kraft att verkligen förändra. "

Marianne Hassel, Swedbank


"Uppdragen hos oss har varit som coach och samtalspartner. Hon har även haft meditationskurs för att stödja deltagarna i att bli lugnare och hitta ny kraft. Som beställare är jag nöjd med Kristinas arbete då jag fått mycket positiva reaktioner från deltagarna. Jag kan varmt rekommendera henne för liknande arbeten."

Eva Olsson, Trygghetsstiftelsen


"I min stressade vardag fann jag ett andningshål i den meditationskurs jag deltog i hos Kristina Tiberg. Pusselbitar föll på plats och energin återvände. Tack vare - eller som en del i processen - bekräftade också de samtal vi hade att det nya kunde bära mig framåt."

Christina Ljung, bankdirektör Handelsbanken


"Kristina Tiberg lärde oss grunderna i meditation på ett mycket kunnigt och okomplicerat sätt. Hon har tillfört mig och min arbetsgrupp ett harmoniskt verktyg för att fylla på energin i vår vardag."

Jan W Carlsson, personalchef vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län


"Kristina Tiberg har på Flextronic startat fyra ledarnätverk och ett stabsnätverk. Hon visade redan inledningsvis på professionell och ingående kunskap om deltagarna och fick i uppföljningen mycket beröm för sin förmåga att lyssna, analysera samt komma med förslag till deltagarna. Sammanfattningsvis har samarbetet med Kristina varit en lyckad satsning som ger mycket tillbaka."

Eje Forss, personalchef vid Flextronics


"Deltog i en meditationskurs två dagar, år 2000 ledd av Kristina Tiberg i Skövde . Mediterar sedan dess i stort sett dagligen och vill påstå att här finns en av nycklarna till hur den moderna människan kan finna ett nytt förhållningssätt till sig själv och hur hantera situationer med stress. Förutom en känsla av ökad energi också en känsla av lugn och en betydligt snabbare återhämtning efter längre tids ansträngning jämfört med tiden före, då jag inte mediterade. Rekommenderar Kristinas utbildning & meditationsmetod å det varmaste."

Jan Olof Olsson, läkare vid Sahlgrenska Sjukhuset


"Det var en fantastik upplevelse att genom coachning per telefon få stöd att komma vidare med min egna utveckling. Lättillgängligheten med samtalen per telefon och den tidsvinst det innebar gjorde det möjligt för mig att unna mig detta."

Sofia Elvin, Stockholm


© Kristina Tiberg